Kolektívny

 

 Pokiaľ ste sa rozhodli pre kolektívny šport,

znamená to, že chcete spolupracovať, socializovať,

vzájomne sa povzbudiť. No tieto športy môžu byť

trochu zaťažujúce:

 Volejbal, basketbal, hádzaná a podobné športy, sú skákavé športy, čiže môžu byť väčšou záťažou na vaše končatiny.

 Futbal, hokej, florbal a podobné sú viac zamerané na kondičnú prípravu a sú záťažou hlavne na nohy ale to asi väčšina športov.