Sólista

 

Pokiaľ ste si zvolili túto kategóriu, znamená to ,že

idete zásadne sám a na vlastnú päsť. V tejto

kategórií sú vysoko záťažové ale taktiež aj

nenáročné športy:

,,Myšlienkové športy": zaraďujú sa tu športy zamerané celkovo na pozornosť a logické myslenie. Medzi tieto športy je zaradený aj veľmi známa hra šach.

 

Menej záťažové:  nenáročné športy pri ktorých sa taktiež používa hlavne myseľ, ale aj fyzické schopnosti. Zaraďujeme sem športy ako sú biliard, golf, bowling a podobne.

 

Ťažko záťažové: pri týchto športoch treba už mať väčšiu kondičnú prípravu a taktiež poctivé cvičenie. Medzi tieto športy patria atletika, box, triatlon a podobne.